اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ انجمن یا جامعه حرفه ای دفاتر خدمات مسافرتی و ﮔﺮدﺷﮕﺮي استان خراسان جنوبی

ﻓﺼﻞ اول : ﮐﻠﯿﺎت

ماده ۱ : هدف : اين اساسنامه در راستاي تحقق اهداف قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب ۱۳۷۰/۷/۷ مجلس شوراي اسلامي اصلاحي ۱۳۷۵ و ماده ۲۵ آئين نامه ايجاد واصلاح ، تکميل و درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها مصوب ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ هيات محترم وزيران و برطبق ظوابط مندرج در دستورالعمل نحوه ايجاد و فعاليت تشکل هاي حرفه اي صنعت گردشگري ايران ابلاغي بشماره ۹۵۲۱۰۰/۲۶۶۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ و اصلاحات بعدي به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء خود و همکاري ، همياري و تعامل با سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري در جهت پيشبرد اهداف صنعت گردشگري و نيز برعهده گرفتن امور خدمات و تصدي اين حوزه و همچنين کوشش جهت بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي ، و بالابردن سطح آگاهي و دفاع از حقوق اعضاي انجمن حرفه اي  دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري استان خراسان جنوبي تشکيل مي گردد .

تبصره ۱ : تشکل فوق الذکر غيرانتفاعي ، غيرسياسي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و با تاييد و نظارت سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري تاسيس مي شود .

تبصره ۲ : تشکل فوق الذکر در زمان شروع فعاليت فاقد هرگونه سرمايه ثبتي مي باشد .

 

ماده ۲ : تعاريف
 1. انجمن حرفه اي دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري استان خراسان جنوبي که ازاين پس به اختصار انجمن خوانده مي شود .
 2. سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري به عنوان متولي صنعت گردشگري که ازاين پس به اختصار سازمان ناميده مي شود .
 3. اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان خراسان جنوبي که از اين پس اداره کل ناميده مي شود .
 4. دفاتر قانوني که انجمن حرفه اي دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري استان خراسان جنوبي در هريک از شهرستان هاي استان خود تاسيس مي کند ازاين پس نمايندگي ناميده مي شود .

 

ماده ۳ )موضوع فعالیت انجمن یا جامعه :
 1. بستر سازی به منظور استفاده از ظرفیت فعالان بخش دولتی و غیر دولتی در پیشبرد اهداف توسعه صنعت گردشگری.
 2. برنامه ریزی جهت ارتقا ء سطح مهارت اعضاء در راستای تسهیل و بهبود امور مرتبط با صنعت گردشگری
 3. ارتقا سطح مهارت اعضاءبه منظور فراهم آوردن زمینه و آمادگی لازم جهت پذیرفتن مسئولیت انجام امور تصدی گری صنعت گردشگری
 4. تلاش در جهت استیفای حقوق و خواسته های مشروع و قانونی اعضاء
 5. همکاری با سایر تشکل های تاسیسات گردشگری موضوع دستورالعمل ماده۲۵ آئین نامه
 6. همکاری با سازمان در جهت شناخت بهتر مشکلات فعالان بخش گردشگری و کمک به حل آنها
 7. همکاری با سازمان و سایر دستگاه ها در اجرای بخشنامه ها و مقررات ذیربط
 8. پژوهش و تحقیق در خصوص صنعت گردشگری تاسیسات مرتبط ،خدمات دفاتر مسافرتی و گردشگری ، جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در زمینه تهیه و اجرای کلیه طرح ها جهت بهبود و توسعه پایدار صنعت گردشگری
 9. معرفی و تبلیغ انواع منابع ،جاذبه ها و امکانات صنعت گردشگری کشور در گستره منطقه ای ،ملی و بین المللی با حفظ هویت و ارزش های ملی و بومی ،همچنین شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی
 10. آموزش تخصصی و افزایش سطح مهارت و کارآنی دست اندرکاران صنعت گردشگری از طریق موسسات آموزشی دارای مجوز
 11. نظارت بر حسن انجام وظایف اعضاء در رابطه با مواد این اساسنامه و مواردی که سازمان یا اداره کل بر اساس قانون توسعه و آئین نامه به انجمن یا جامعه تفوض اختیار می کند.
 12. دریافت ورودیه ، حق عضویت ،وجوه دریافتنی برای آموزش اعضاء و سایر متقاضیان و کمک های مالی داوطلبانه
 13. احداث یا خرید ساختمان با مصوبه مجمع عمومی
 14. تبلیغات بازاریابی و کمک به توسعه مراکز تخصصی صنعت گردشگری
 15. ایجاد شبکه تبلیغات و فعالیت در شبکه های اجتماعی پس از اخذ مجوز های لازم
 16. برگزاری جشنواره ها نمایشگاه ها ،مراسم و جلسات در راستای اهداف انجمن یا جامعه
 17. ارائه مشاوره در زمینه های فنی،تخصصی،حقوقی،مالیاتی،قوانین کار،بیمه های اجتماعی و امور رفاهی و …. به اعضاء
 18. همکاری متقابل با سمن ها ،نهاد هاو برندهای بین المللی فعال صنعت گردشگری و تمایل به عضویت در این تشکل به منظور مشارکت جهت توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور با رعایت مقررات مربوطه
 19. جمع آوری اطلاعات ،بررسی و تحقیق درباره مشکلات ،شناخت نیاز های و اولویت های دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
 20. کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت ارائه خدمات ، تولید و انتقال نو آوری تکنولوزی
 21. برنامه ریزی برای تامین نیازهای حرفه ای ، آموزشی ، توسعه و گسترش فعالیت ها
 22. تلاش در بهبود کیفیت خدمات از طریق بررسی ، شناخت و استقرار روش های نوین کنترل کیفیت
 23. کوشش در راستای هماهنگی امور آموزشی ، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز و همکاری با سازمان و سایر دستگاه ها و نهاد های ذیربط به منظور آموزش های مرتبط با حفاظت فنی ، بهداشت کار و مهارت های فنی و حرفه ای
 24. حمایت و دفاع از حقوق و منافع حرفه ای اعضاء از طریق رایزنی و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و غیر دولتی
 25. همکاری با تشکل های حرفه ای و تخصصی همگن با رعایت مقررات قانونی
 26. شرکت در مذاکرات حرفه ای و تخصصی با سایر سازمان ها و دستگاه های دولتی و خصوصی
ماده۴) حوزه و مدت فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن:

۱٫حوزه فعالیت انجمن ؛محدوده جغرافیایی استان خراسان جنوبی می باشد.

۲٫مدت فعالیت انجمن: این تشکل حرفه ای و تخصصی از زمان تاسیس به مدت نامحدود فعالیت دارد.

۳٫اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفترمرکزی انجمن به شرح ذیل می باشد:

استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند خیابان مطهری کوچه مطهری ۲۳ پلاک یک

تلفن : ۳۲۲۲۴۳۴۴-۰۵۶ دورنگار: ۳۲۲۳۷۵۹۵-۰۵۶ کدپستی: ۹۷۱۹۶۱۴۱۳۱

تبصره  : استقرار دفتر مرکزی و یا یکی از نمایندگی ها در مرکز استان الزامی می باشد

ﻓﺼﻞ دوم : ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻀﻮﯾﺖ، ﺗﻌﻠﯿﻖ، ﺳﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ

ماده ۵ ) ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻀﻮﯾﺖ :

اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ داراي ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن در سطح استان در قبال ارائه خدمات تشکل به آنها به عضویت انجمن درآمده و برای ایشان پروانه عضویت صادر خواهد شد .

 

ماده ۶ ) ﻣﻮارد ﺗﻌﻠﯿﻖ ﯾﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ :

۱- ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ( ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ).

۲- ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ارﮐﺎن اﻧﺠﻤﻦ ( ﺑﺎ اﻋﻼم ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ)

۳- احراز عدم صلاحیت از سوی هیات مدیره

تبصره ۱ : در موارد بند های ۱ و ۲ عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید .

تبصره ۲ : در صورتی که مجوز هر یک از اعضا ء توسط سازمان یا اداره کل ابطال گردد ، از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .

 

ماده۷)منابع مالی:
 1. ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء
 2. کمک های مالی داوطلبانه اعضاء
 3. درآمد حاصل از ارائه خدمات به اعضاء

تبصره۱: تعیین مبلغ ورودیه اعضاء که فقط برای یک نوبت دریافت می شود و همچنین تعیین و نحوه پرداخت حق عضویت سالانه از اختیارات هئیت مدیره می باشد.

تبصره ۲ : کمک های مالی از طرف سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو با تصویب هیات مدیره و اطلاع به سازمان و یا اداره کل قابل قبول و دریافت است .

تبصره۳: کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، فهرست مشخصات اعضاء ، مبادلات مالی ،اسناد مالی و صورت اموال ودارائی انجمن یا جامعه باید در دفاتر قانونی و در سیستم های الکترونیکی ثبت گردیده و در بایگانی  ضبط و نگهداری شود.

تبصره۴: انجمن موظف است در صورت تشکیل تشکل کشوری ، نسبت به واریز حق عضویتی که هیات مدیره جامعه کشوری تعیین می کند و به تصویب مجمع عمومی تشکل کشوری می رساند اقدام نماید.

 

ماده ۸)

کلیه اعضاء باید حق عضویت خود را در موعد مقرر که هیئت مدیره تعیین می کند به حساب بانکی انجمن یا جامعه واریز و رسید آن را به خزانه دار تسلیم نمایند.

تبصره ۱: دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض های چاپی شماره دار باشد و به امضای خزانه دار و همچنین رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس انجمن برسد.

تبصره۲: مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می شود قابل استرداد نمی باشد.

تبصره۳: هیات مدیره نمی تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

 

ماده)۹

چنانچه هریک از اعضا ء بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید ،از طرف خزانه دار به او اخطار کتبی داده می شود و چنانچه از تاریخ اخطار حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت های عقب افتاده ننماید ، با تصویب هیات مدیره و هماهنگی با اداره کل یا سازمان ،عضویت آن به حالت تعلیق در آمده و نسبت به لغو پروانه عضویت از طریق مجمع عمومی اقدام می نماید و قبول مجدد آن از اختیارات هیات مدیره می باشد.

تبصره:تسهیل در امر پرداخت حق عضویت معوقه و همچنین تشخیص مدت زمان بازپرداخت و موجه بودن عذر عضو مورد نظر از اختیارات هئیت مدیره می باشد.

 

فصل سوم : ارکان انجمن

ماده ۱۰)

ارکان انجمن به شرح ذیل می باشد:

مجمع عمومی

هیات مدیره

بازرسان

 

مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات
ماده ۱۱)

مجمع عمومی که عالی ترین رکن انجمن است ؛از اجتماع اعضاء به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد. برای تشکیل مجامع عادی و فوق العاده ، هیات مدیره موظف است ضمن اطلاع به اداره کل ، نسبت به دعوت اعضاء به وسیله دعوت نامه کتبی و به وسیله درج آگهی از طریق یکی از روزنامه ها با مشخص نمودن زمان ، روزو مکان تشکیل جلسه بصورت روشن اقدام نماید . بدیهی است ؛از تاریخ انتشار آگهی یا تسلیم دعوت نامه تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی باید ۱۵ روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۳۰ روز تجاوز نماید.

تبصره۱: جلسات مجمع عمومی هر سال یکبار و با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و درصورت نرسیدن به حد نصاب ، جلسه دوم با حضور حاضرین و رای اکثریت رسمیت پیدا می کند.

تبصره۲: مجمع عمومی با دعوت رئیس هیات مدیره یا درخواست دو سوم اعضای هیات مدیره و یا دعوت از نماینده سازمان/اداره کل تشکیل می شود.

تبصره۳: در صورت استنکاف هیات مدیره از دعوت مجمع عمومی پس از گذشت پانزده روز بازرسان و یا حداقل درخواست کتبی یک سوم اعضا با حضور نماینده سازمان می توانند راسا نسبت به دعوت برای مجمع عمومی اقدام نمایند.

تبصره۴: دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی و فوق العاده مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل بدون احتساب روزهای تعطیل طی دعوت نامه کتبی به اداره کل تسلیم نمایند.

تبصره۵: اخذ رای در جلسات مجمع عمومی عادی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره و بازرسان و سایر مواردی که مجمع تصویب می نماید بطور کتبی و مخفی به عمل خواهد آمد.

تبصره۶: اعضا انجمن می توانند در غیاب خود فرد دیگری را با معرفی نامه محضری جهت شرکت در مجامع عمومی با حق رای انتخاب نمایند.

 

ماده۱۲)وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از:

۱٫تصویب اساسنامه

۲٫انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان از میان کاندیداهای واجد شرایط

۳٫استماع گزارش بازرسان در مورد مسائل مربوطه و اتخاذ تصمیم نسبت به آن

۴٫استماع گزارش هیات مدیره و رسیدگی به امور انجام شده و اتخاذ تصمیم نسبت به ادامه برنامه های مصوب در سال جاری و آینده

۵٫استماع رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی و بودجه

۶٫تصویب برنامه ها و سیاست های کلی تعیین خط مشی و برنامه های آینده

۷٫تعیین یکی از روزنامه های محلی و استانی جهت درج آگهی های انجمن یا جامعه

۸٫رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه از عضویت انجمن یا جامعه معلق یا سلب عضویت شده اند.

۹٫تعیین و تصویب حقوق و دستمزد اعضای هیات مدیره و بازرسان

۱۰٫تعیین زمان و مکان برگزاری مجمع عمومی عادی

۱۱٫تصویب میزان ورودیه حق عضویت و وجوه دریافتی در ازای آموزش اعضا به پیشنهاد هیات مدیره

 

ماده۱۳)

مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دوسوم اعضا و با دعوت از نماینده اداره کل تشکیل خواهد شد و چنانچه برای مرحله اول به حد نصاب نرسد در مرحله دوم با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد و در صورت به حد نصاب نرسیدن در نوبت سوم با حضور هر تعداد از حاضرین رسمیت یافته و تصمیمات آن در کل مراحل با اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 

ماده۱۴)وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:
 1. عزل انفرادی یا دسته جمعی اعضای هیات مدیره با بازرسان

۲٫تصویب اصلاحات اساسنامه

۳٫انتخاب اعضای هیات تسویه در صورت انحلال انجمن

۴٫تصویب متمم بودجه

تبصره: پیشنهادها در زمینه اصلاح مواد اساسنامه باید بطور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ذکر شود.

 

ماده۱۵)

پس از به حد نصاب رسیدن اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیات مدیره ابتدا از بین اعضای حاضر یکی از مسن ترین اعضای حاضر در جلسه به عنوان ریاست سنی انتخاب و مجمع عمومی را اداره خواهد کرد و بلافاصله هیات رئیسه مجمع مرکب از یک رئیس یک یا دو نایب رئیس یک یا دو منشی و یک یا دو ناظر از بین اعضای حاضر با رای اکثریت اعضا انتخاب و اداره جلسه را برعهده خواهند گرفت.

تبصره۱: اعضای هیات رئیسه مجمع و ناظرین بر انتخابات نباید کاندیدای هیات مدیره و بازرسان باشند.

تبصره۲: برگزار کنندگان مجامع عمومی(عادی یا فوق العاده)موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن یا جامعه را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی آن را به امضای اعضا حاضر برسانند.

تبصره۳: هیات رئیسه و ناظرین بر انتخابات مکلفند در پایان رای گیری پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آراء اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و نیز بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین و به صورت مکتوب به اداره کل اعلام نمایند.

تبصره۴:کلیه مراحل انتخابات مجامع عمومی با حضور و نظارت نماینده سازمان یا اداره کل که به صورت رسمی معرفی می شود انجام می پذیرد.

 

ماده۱۶)

چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتبا اعتراض نمایند هیات رئیسه و ناظرین بر انتخابات مکلف خواهند بود حداکثر ظرف یک هفته از تارخ رویت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به اداره کل تسلیم نمایند.

تبصره: چنانچه اعتراض یا اعتراض های رسیده وارد باشد هیات نظارت ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه نسبت به دعوت از مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام خواهد شد.

 

هیات مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده۱۷) هیات مدیره بر اساس ضوابط مندرج در دستورالعمل تشکل های حرفه ای مقرر از بین کاندیداهای واجد شرایط با رای کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای مدت ۳ سال انتخاب می گردند و دارای۵ نفر عضو اصلی می باشند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع است.

 

ماده۱۸)ارکان هیات مدیره عبارتند از:

الف) رئیس

ب) نایب رئیس

ج) خزانه دار

ماده۱۹)

هیات مدیره مکلف است پس از قطعیت انتخابات ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود یک رئیس یک نایب رئیس و یک خزانه دار انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد مدارک مالی و اوراق تعهدآور را طی صورت جلسه ای به اطلاع اعضا رسانده و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به منظور انجام تشریفات قانونی ثبت موسسات و تشکل ها به اداره کل تسلیم نمایند.

تبصره : هیات مدیره های بالای ۵نفر می توانند دو نفر نائب رئیس داشته باشد

ماده ۲۰)

جلسات عادی هیات مدیره حداقل هر دو هفته ای یکبار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با آراء اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت بنا به دعوت رئیس و یا دعوت نایب رئیس با دوسوم اعضای هیات مدیره بصورت فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره۱:غیبت در سه جلسه متوالی عادی یا پنج جلسه متناوب در طول یک سال بدون عذر موجه و پس از اعلام اخطار کتبا تصویب هیات مدیره به عنوان استعفای فرد از سمت هیات مدیره تلقی می گرددو عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آراء جانشین عضو مستعفی خواهد شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت بر عهده هیات مدیره خواهد بودو نظارت بر حسن اجرا بر عهده بازرس می باشد.

تبصره۲:هیات مدیره می تواند هر زمان که ایجاب نماید اقامتگاه قانونی انجمن یا جامعه را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با انتشار در یکی از روزنامه ها که به تصویب مجمع عمومی رسیده است اعلام و به اطلاع اعضاء و اداره کل برساند.

ماده۲۱)

هیات مدیره موظف است با توجه به کسب مجوز از سازمان یا اداره کل حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت قانونی انجمن یا جامعه اقدام و حساب سپرده ای را در یکی از بانک های کشور باز نموده و وجوه متعلق به انجمن یا جامعه را در آن واریز نماید.

ماده۲۲)

رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس و همچنین خزانه دار مشترکا صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و در کل مسئولیت مالی انجمن یا جامعه را عهده دار بوده و همچنین حفظ کلیه اموال دارائی ها اسناد اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن یا جامعه به عهده آنها می باشد.

تبصره۱:کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی که به تصویب هیات مدیره رسیده باشد با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس و همچنین خزانه دارممهور به مهر انجمن یا جامعه معتبرخواهد بود.

تبصره۲:انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن یا جامعه با امضای نایب رئیس ممهور به مهر انجمن یا جامعه دارای اعتبار می باشد.

ماده۲۳)

درصورت استعفاء فوت از دست دادن شرایط عضویت هریک از اعضای هیات مدیره اعضای علی البدل با توجه به تقدم آراء جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد و هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به اطلاع اداره کل و اعضاء برساند.

تبصره:چنانچه اعضای هیات مدیره به حد نصاب نرسد انتخابات تکمیلی در اولین مجمع عمومی عادی سالانه برای باقیمانده دوره برگزار می شود و تا آن زمان اعضاء باقیمانده مسئولیت هیئت مدیره را عهده دار می باشد.

ماده۲۴)

هیات مدیره موظف است حداقل سه ماه قبل از پایان دوره اعتبار قانونی خود در مورد دعوت از مجمع عمومی و همچنین رسیدگی به تقاضای کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرسان به منظور تجدید انتخابات انجمن یا جامعه اقدام نماید.

تبصره۱: هیات مدیره پس از پایان دوره ماموریت تا تعیین هیات مدیره جدید کماکان مسئولیت اداره انجمن یا جامعه را عهده دار خواهد بود.

تبصره۲:مسئولیت عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر به عهده هئیت مدیره بوده و باید پاسخگوی مراجع ذیصلاح باشد..

 

ماده۲۵)سایر وظایف و اختیارات هیات مدیره

۱٫تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن

۲٫اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی

۳٫دعوت از مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن

۴٫بررسی و تصویب بودجه وگزارش مالی خزانه دار  وارائه آن به مجمع عمومی

۵٫تشکیل منظم جلسات هیات مدیره به منظور رسیدگی به امور اجرای انجمن

۶٫تعیین محل اقامتگاه و دفتر مرکزی ونمایندگی های انجمن

۷٫انتخاب و معرفی نماینده تام الاختیار به اداره کل برای موارد خاص و عضویت در کمیسیون ها و کارگروه های گردشگری کمیته های فنی و تخصصی

۸٫بررسی وضع مالی انجمن واتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن

تبصره:کسب هر نوع درآمد نیازمند مصوبه هیئت مدیره می باشد که با اطلاع اداره کل و یا سازمان قابل اجرا است

۹٫همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء

۱۰٫وکالت و نمایندگی انجمن یا جامعه در کلیه مراجع قانونی در حدود مقررات اساسنامه

۱۱٫اتخاذ تصمیم در مورد پیمان های دسته جمعی و بررسی و تصویب آئین نامه های داخلی

۱۲٫تهیه گزارش عملکرد هیات مدیره و ارائه آن به مجمع عمومی

۱۳٫آماده سازی مدارک مستندات امورمالی جهت بازرسی های دوره ای سازمان

 

ماده۲۶)وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره

۱٫مراقبت در حسن اجرای امور انجمن و دعوت از اعضای هیات مدیره به منظور تشکیل منظم جلسات

۲٫اداره جلسات هیات مدیره

۳٫ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیات مدیره به سایر مسولان انجمن برای اجرا و پیگیری

۴٫امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان مشاوران و سایر مسئولان انجمن که با تصویب هیات مدیره به کار گمارده خواهند شد.

۵٫امضای کلیه چک ها اسناد اوراق بهادار و تعهدآور

۶٫انجام سایر امورمحوله به موجب اساسنامه انجمن

۷٫امضای پروانه عضویت واحد.

 

 ماده۲۷)وظایف و اختیارات خزانه دار

۱٫امضای کلیه چکها اسناد و اوراق بهادار

۲٫اداره امور مالی انجمن تهیه و تنظیم دفاتر اسناد صورتجلسات مالی رسیدگی و حفظ حساب های انجمن

۳٫رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافت ها و پرداخت ها تائید و امضای صورت حساب های مربوطه

۴٫تائید صدور پروانه عضویت اعضاء که به امضای رئیس هیات مدیره خواهد رسید.

۵٫نظارت بر خرید فروش اجاره و هرنوع عمل مالی بانضمام مسئولیت حفظ اموال منقول غیرمنقول وجوه اسناد مدارک مالی و صحت معاملات انجمن

۶٫ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های انجمن در دفاتررسمی

۷٫پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن یا جامعه و تسلیم آن به هیات مدیره برای ارائه به مجمع عمومی

۸٫حفظ ونگهداری کلیه اسناد سوابق اعضاء دفاتر عضویت ودفتر امورمالی انجمن یا

۹٫حفظ و نگهداری صورت و فهرست اموال و دارایی ها لوازم اسباب و اثاثیه ساختمان و تاسیسات و متعلقات انجمن

تبصره۱: خزانه دار موظف است هرسال قبل ازتشکیل مجمع عمومی سالانه گزارش مالی انجمن یا جامعه را برای ارائه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیات مدیره رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

تبصره۲: خزانه دار موظف است بنا به تقاضای بازرسان کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن یا جامعه را در محل انجمن یا جامعه ودر ازای دریافت رسید برای مدت معین جهت رسیدگی در اختیار آنان قرار دهد.

 

 ماده۲۸)حدود وظایف و اختیارات بازرسان

۱٫بازرسان انجمن با رای مستقیم و مخفی اعضاء از بین کاندیداهای واجدشرایط عضو انجمن برای مدت دوسال انتخاب می شوندو انتخاب آنها برای دوره بعدی باتوجه به حفظ شرایط بلامانع است.

۲٫در صورت استعفاء، فوت،  از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت بازرس علی البدل برای بقیه دوره عهده دار وظایف خواهد بود.

۳٫نظارت بر کلیه اقدامات هیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی و فوق العاده.

۴٫رسیدگی بردفاتر استاد اوراق بهادار و هزینه های انجمن یا جامعه و نظارت بر حسن اجرای امورمالی و اداری.

۵٫پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضاء در خصوص مواد اساسنامه و تهیه گزارش برای هیات مدیره و مجمع عمومی.

۶٫رسیدگی و اظهارنظر در مورد گزارش مالی برای ارایه به مجمع عمومی.

۷٫اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی با رعایت مقررات اساسنامه.

۸٫بازرسان می توانند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نمایند.

۹٫بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه با بررسی کلیه دفاتر و اسنادمالی و دفتری انجمن یا جامعه و تجزیه و تحلیل خور از روند مدیریت انجمن گزارشی تهیه و با اظهارنظر کتبی به اطلاع مجمع عمومی برسانند.

۱۰٫بازرسان موظف اند هر سه ماه یکبار اقدامات خودرا که در دفاتر رسمی به ثبت رسیده به اطلاع هیئت مدیره برسانند.

ماده۲۹)انجمن یا جامعه دارای کمیسیون هائی به شرح ذیل می باشد:

۱٫کمیسیون حل اختلاف به منظور رسیدگی و اظهارنظر نسبت به شکایات ارباب رجوع و اعضاءو همچنین رسیدگی به اختلافات فی مابین اعضاء یا اعضای انجمن یا جامعه یا سایر نهادها و دستگاههای اجرائی.

۲٫کمیسیون بازرسی به منظور نظارت بر فعالیت تاسیسات تحت پوشش.

۳٫کمیسون فنی به منظور همکاری با سازمان و اداره کل در تهیه ضوابط و دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوطه موافقت اصولی پروانه بهره برداری درجه بندی نرخ گذاری پروانه بهره برداری و سایر موارد مرتبط.

۴٫کمیسیون آموزش و پژوهش به منظور فراهم نمودن شرایط برای ارتقاء سطح علمی اعضاء و واحدهای تحت پوشش با تشکیل کلاس های آموزش تئوری و علمی بصورت مستقل یا با کمک اداره کل وسایر سازمان های دولتی و غیردولتی.

۵٫کمیسیون تبلیغات و انفورماتیک و امور نمایشگاه های داخلی و خارجی.

۶٫سایر کمیسیون ها حسب تشخیص هیات مدیره.

 

فصل چهارم:سایر مقررارت

ماده ۳۰)کاندیداهای عضویت در هیات مدیره و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند:

۱٫تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲٫متدین به دین اسلام و یا سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی

۳٫عدم ممنوعیت تصرف در اموال به دلیل حجر ورشکستگی و افلاس

۴٫دارای مجوز فعالیت از اداره کل یا سازمان و پروانه عضویت معتبر

۵٫دارای حداقل ۳۰سال سن

۶٫دارای حداقل مدرک کارشناسی و حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط

تبصره ۱: دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی با۲ سال سابقه عضویت منتهی به زمان کاندیداتوری و دارندگان مدرک دیپلم با ۵سال سابقه عضویت منتهی به زمان کاندیداتوری می توانند به عنوان کاندیدا درخواست دهند.

تبصره۲: کاندیداها فقط می تواند در یکی از جوامع تاسیسات گردشگری به عنوان عضو هیات مدیره یا بازرس انتخاب شود.

تبصره ۳: بهره برداران تاسیسات گردشگری که دارای ۷ سال سابقه باشند از شمول بند ۶ و تبصره ۱ این ماده معاف می باشند.

تبصره ۴: در خصوص بند۴، انتخاب حقیقی (مالک یا مالکین، مستاجر با اجاره نامه رسمی حداقل ۳ سال) باید دارای مجوز فعالیت بوده و در اشخاص حقوقی، نماینده شخص حقوقی علاوه بر مجوز فعالیت شخص حقوقی باید دارای سهام یا وکالت نامه رسمی تام الاختیار از طریق دفاتر اسناد رسمی از طرف سهامداران نیز باشد.

ماده۳۱)

کلیه هزینه های مربوط به برگزاری انتخابات و نظارت بر آنها از محل حق عضویت دریافتی از اعضاء و سایر درآمدهای پیش بینی شده در این اساسنامه تامین می شود.

ماده ۳۲)

مهر انجمن یا جامعه پس از تصویب هیات مدیره قابل استفاده خواهد بود و بایست به اطلاع اداره کل رسانده شود.

ماده۳۳)

انجمن یا جامعه در موارد زیر منحل می شود:

 1. در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده
 2. در صورت صدور رای قطعی از طرف مراجع قضائی کشور

تبصره ۱: انحلال انجمن موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قراردادهای منعقده قبلی نخواهند بود.

تبصره۲: چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از میان اعضای با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب سه تا پنج نفر به عنوان اعضای هیات تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به اطلاع اداره کل برساند.

تبصره۳: چنانچه انجمن بر اساس رای مراجع قضایی منحل شود و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد، حداکثر ظرف دو هفته باید هیات تسویه ای مرکب از سه تا پنج نفر از اعضای با سابقه و مطلع انجمن یا جامعه با نظارت اداره کل تشکیل گردد.

ماده۳۴)

چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشد، بازرس یا بازرسان می توانند پس از اخطار کتبی و اطلاع به اداره کل، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات اقدام نمایند و چنانچه پس از حداکثر شش ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نگردد، برگزاری انتخابات با نظر سازمان یا اداره کل انجام می پذیرد.

ماده۳۵)

هیات تسویه که دو نفر از مدیران تاسیسات به انتخاب اداره کل می باشند، با حضور نماینده اداره کل مکلف هستند ظرف شش ماه به کلیه حساب های انجمن یا جامعه رسیدگی نموده و فهرست کاملی از کلیه دارائی های انجمن یا جامعه اعم از وجوه نقد، اصول منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن یا جامعه را تهیه نموده و دارائی انجمن را پس از تسویه کلیه حساب های بدهکاران و بستانکاران و تادیه بدهی ها تنظیم و با امضای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت اداره کل بین اعضاء تقسیم نمایند.

ماده۳۶)

هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه وجود داشته باشد. در وحله اول توسط مجمع عمومی رسیدگی خواهد شد و در صورت اختلاف فی مابین هیات مدیره یا مجمع عمومی، در کمیته ای متشکل از نماینده مجمع عمومی، نماینده هیات مدیره و نماینده سازمان یا اداره کل مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه لازم الاجرا می باشد.

ماده۳۷)

کلیه صفحات این اساسنامه به امضاء اعضاء هیات رئیسه مجمع عمومی و نماینده سازمان/اداره کل می رسد.

ماده۳۸)

در صورت تشکیل تشکل کشوری انجمن بر اساس مفاد دستورالعمل نحوه ایجاد و فعالیت تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری ایران ابلاغی سازمان نسبت به عضویت در تشکل کشوری اقدام می نمایند .

ماده۳۹)

این اساسنامه در چهار فصل و سی و نه ماده  و چهل و سه تبصره در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۷ با اکثریت آراء به تصویب مجمع عمومی انجمن یا جامعه حرفه ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی رسید و هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه باید به تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برسد.

اعضای هیات رئیسه مجمع:

۱-رئیس مجمع – نام و نام خانوادگی : آقای غلامرضا پارسا منش

۲- نایب رئیس مجمع – نام و نام خانوادگی: آقای علی پارسا

۳- منشی مجمع – نام و نام خانوادگی: آقای غلامحسین رمضانی

۴- ناظر مجمع – نام و نام خانوادگی: آقای غلامرضا جعفرپور مقدم

نماینده سازمان:

نام و نام خانوادگی نماینده سازمان/ اداره کل : خانم زهرا فرهادپور

درباره انجمن :

انجمن حرفه ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی در تاریخ هفتم اسفندماه سال 97 فعالیت رسمی خود را با هدف همکاری و همیاری و تعامل با سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در جهت جهت پیشبرد اهداف صنعت گردشگری و میراث فرهنگی و بر عهده گرفتن امور خدمات و تصدی این حوزه و همچنین کوشش جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و بالا بردن سطح آگاهی و دفاع از حقوق اعضای انجمن حرفه ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی تشکیل گردید . این نهاد با یکپارچه سازی ۳۵ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در بیرجند و ۱۱ شهرستان استان خراسان جنوبی مشغول فعالیت است .

اطلاعات تماس

انجمن حرفه ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی

All Rights Reserved

تمام حقوق برای pattask.ir محفوظ است.