انجمن حرفه ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در سال ۱۳۹۷در راستای اجرای ماده ۲۵ آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۴/۶/۱۳۹۴ هیات محترم وزیران و ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اصلاحی مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۵ ، و براساس ضوابط دستورالعمل نحوه ایجاد و فعالیت تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری در ایران به شماره ۲۶۶۷۱/۹۵۲۱۰۰ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ با تاسیس انجمن حرفه ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی با هدف ایجاد و فعالیت تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی بخش غیر دولتی و استفاده از ظرفیت آنها در جهت پیشبرد اهداف گردشگری آغاز به کار نمود

درباره انجمن :

انجمن حرفه ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی در تاریخ هفتم اسفندماه سال 97 فعالیت رسمی خود را با هدف همکاری و همیاری و تعامل با سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در جهت جهت پیشبرد اهداف صنعت گردشگری و میراث فرهنگی و بر عهده گرفتن امور خدمات و تصدی این حوزه و همچنین کوشش جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و بالا بردن سطح آگاهی و دفاع از حقوق اعضای انجمن حرفه ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی تشکیل گردید . این نهاد با یکپارچه سازی ۳۵ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در بیرجند و ۱۱ شهرستان استان خراسان جنوبی مشغول فعالیت است .

اطلاعات تماس

انجمن حرفه ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی

All Rights Reserved

تمام حقوق برای pattask.ir محفوظ است.